WWW.peter.zaloudek.sk

Peter Žaloudek |
Myšlienky počas ožarovacej terapie

"Kniha Petra Žaloudka je vzácnym a pozoruhodným dielom – a to tak svojím obsahom, svojím filozofickým posolstvom, ako aj svojou formou. Autor nám s pozoruhodnou presvedčivosťou predkladá plody svojej dlhoročnej služby chorým. Nad knihou Petra Žaloudka sa mi stále navracala ústredná myšlienka jedného z najvýznamnejších filozofov našej doby Emanuela Levinasa, že skrze tvár druhého človeka, skrze jej „nahotu“ a bezbrannosť, sa k nám obracia tajomstvo nepodmieneného, ktorému dávame meno Boh. Tvár druhého je podľa Levinasa tým najvlastnejším miestom
zjavenia transcendencie, tvár nám adresuje výzvu, aby sme vyšli zo svojho sebeckého krúženia okolo seba samých a „vecí“ a prijali zodpovednosť za život a svet okolo nás. Kiež mnoho čitateľov tejto vzácnej knihy nájde v nej silu k nádeji a kľúč na zvládanie svojich vlastných trápení!" (Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík)

"Peter Žaloudek sa už roky denne stretáva s ťažko chorými ľuďmi. S väčšinou z nich sa mu podarilo zblížiť sa i ľudsky. Ako to už v hraničných situáciách života býva, niektorí sa mu po začiatočnej nedôvere zdôverili i s tým, čo často netušia ani najbližší rodinní príslušníci. Navyše dovolili, aby ich Peter Žaloudek odfotografoval... Malá, ale mimoriadne dôležitá kniha." (PhDr. Jana Klusáková, Český rozhlas 1, 30. 1. 2005 v relácii Kniha týždňa)


112 strán | 195,- Sk


O autorovi |
ThLic. Peter Žaloudek sa narodil v roku 1958 v Žiline a od roku 1983 žije vo Viedni. Vyštudoval teológiu v Ríme. Od roku 1991 pracuje na rádiologickej klinike vo viedenskej nemocnici SMZ-Ost. Často cestuje po Európe i do zámoria. Zo svojich ciest prináša veľké množstvo fotografií. O svoje zážitky sa delí prostredníctvom prednášok s premietaním najzaujímavejších snímok. Veľkému úspechu sa teší najmä jeho prednáška o známom kňazovi pátrovi Damiánovi de Veuster a kolónii malomocných na ostrove Molokai. Ten je najobľúbenejším cieľom jeho ciest. Peter Žaloudek je denne konfrontovaný so životom ľudí trpiacich na rakovinu a iné vážne ochorenia. Z fotografií a myšlienok svojich pacientov pripravil v roku 2003 vo Viedni a v roku 2005 v Brne výstavu s názvom Myšlienky počas ožarovacej terapie. Jej výsledkom je aj táto kniha.