Moloka'i
...kolónia malomocných
Moloka'i: málokto vie, ze na tomto havajskom ostrove dodnes existuje kolónia malomocných. Táto kolónia sa stala známou ale az vtedy, ked na nej posobil ako dobrovolník belgický knaz Damian de Veuster. Jeho príklad nezistnej a obetavej lásky k malomocným by mohol pomoct nielen tým, co pracujú v sociálnych povolaniach akéhokolvek druhu, ale mal by sa stat známym vsetkým tým, co túzia po realizácii krajsieho sveta a plnohodnotnejsieho zivota.
Vrámci svojich dovoleniek som navstívil 5 krát túto kolóniu a o jej kazdodennom zivote, histórii a súcasnosti som napísal viacero clánkov do roznych novín a bol som zároven niekolkokrát hostom roznych rozhlasových staníc.

01.Poloostrov malomocných - pohlad zhora po búrke.
02.Objatie korenov stromu hrobu malomocného.
03.Pani Kuulei Bell - obyvatelka kolónie.
04.Kostol sv.Filomény v Kalawau.
05.Pamiatka z dávnych cias.
06.Pozostalost - opustený dom po smrti malomocného.
07.Pozostalost - vnútro opusteného domu.
08.Nebo sa stretlo so zemou. (fotografia, na ktorej sú tazké oblaky tesne nad horami)
09.Vysoké vlny pred Kalaupapou.
10.Prastarý strom pri osade malomocných.
11.Dom pre návstevníkov.
12.Kalaupapa store - obchod v Kalaupape.
13.Vnútro kostola sv.Filomény.
14.Hrob malomocného z cias posobenia P.Damiána.
15.Hrob malomocného na pobrezí pri Kalaupape.
16.P.Damián niekolko dní pred smrtou.
17.Toyo Kishimoto - jedna z velkých postáv kolónie - zomrela v roku 1973.
18.Pán Richard Marks - organizátor oficiálnych návstev v kolónii a zakladatel malého múzea - v rukách drzí hoblík, ktorý pouzíval kedysi P.Damián.
19.Kostol sv.Frantiska v Kalaupape uprostred noci.
20.Pobrezie nedaleko Kalaupapy.
21.Socha Bozského Srdca Jezisovho na pobrezí v Kalaupape.
22.Socha P.Damiána v mestecku Paia na ostrove Maui.
23.Hroby z cias osídlenia pred zriadením kolónie pre malomocných.
24.Jeden zo skvostov havajskej prírody.(biely hviezdicovitý kvet)
25.Skalnaté pobrezie v Kalawau.
26.Protestantský kostolík Siloama v Kalawau.
27.Severné pobrezie poloostrova.
28.Pobrezie v Kalaupape.
29.Cestou do kolónie.
30.Hrob P.Damiána.
31.Pohlad na cintorín tisícich hrobov...
32.P.Damián na smrtelnej posteli.
33.Smile, it not broke your face - optimistický symbol Kalaupapy.
34.Pohlad z kolónie smerom "von" - do zdravého a slobodného sveta...
35.Jedna z budov v Kalaupape.
36.Upravené predmety dennej potreby malomocnými.
37.Hrob malomocného.
38.Hrob P.Damiána.
39.P.Damián krátko pred smrtou.
40.Jozef Dutton - jeden z mnohých dobrovolníkov v sluzbe malomocným, medzi ktorými pracoval skoro 45 rokov.
41.Zbytky príbytkov z cias P.Damiána.
42.Obraz Clifforda - najvernejsia podobizen P.Damiána.
43.Pán Norbert Palea - obyvatel kolónie.
44.Historický domcek verejných záchodov z cias P.Damiána.
45.Vstup do oblasti kolónie...
46.Pohlad z hora na celý poloostrov malomocných.