Welcome to the website of Peter Zaloudek

 
Aina Hemolele - Svätá zem Molokai
Po stopách P. Damiána de Veuster, misionára malomocných
autor: Žaloudek, Peter
Život a poslanie belgického kňaza, pátra Damiána de Veuster, misionára malomocných na ostrove Molokai, a osudy kolónie a jej členov pred a po jeho pôsobení. Viac ako 300 farebných fotografií.
 • Kúpiť si ju môžete aj cez internet - TU
anotácia:
Teológia a sociálne cítenie sa autorovi stali akokeby odrazovým mostíkom pre štúdium témy, ktorá ho od mladosti fascinovala: život a poslanie belgického kňaza, pátra Damiána de Veuster, misionára malomocných na ostrove Molokai. Kvôli pátrovi Damiánovi podnikol osem ciest na tento vzdialený havajský ostrov a v priebehu ôsmich rokov navštívil i všetky významné archívy sveta, uchovávajúce o ňom informácie, o živote v kolónii, ako i jeho originálne listy. Toto štúdium mu tak umožnilo nahliadnuť do sveta, ktorý je pre väčšinu ľudí v Európe nedostupný, a zároveň spoznať osobnosti, ktorých žiarivý príklad obetavej lásky môže aj dnes svietiť na cestu mnohým. Počas svojich študijných pobytov na Molokai sa však stretal i s osudmi ľudí trvalo žijúcimi v tejto uzavretej kolónii. Náhodné i cieľavedomé rozhovory s nimi si zaznamenával do svojho notesa a na základe týchto úlomkovitých poznámok vznikol akoby mozaikový obraz o tom, čo tvorí podstatu života človeka žijúceho v izolácii v dôsledku toho, že nesie na sebe pečať malomocenstva.
Vo flámskej časti Belgicka – centra štátov Európskej únie – bol P. Damián v decembri 2005 vyhlásený za najväčšiu osobnosť krajiny.
Touto knihou chce autor vzdať hold veľkému a vznešenému človekovi a zároveň ho priblížiť i slovenským a českým čitateľom.
O AUTOROVI:
ThLic. Peter Žaloudek sa narodil v roku 1958 v Žiline, od roku 1983 žije vo Viedni. Za totality pôsobil v slovenskom katolíckom podzemí, spoluorganizoval pašovanie náboženskej a duchovnej literatúry a premietanie vtedy zakázaných filmov a diaprednášok s náboženskou tématikou. Po nútenom odchode do emigrácie vyštudoval v Ríme teológiu a niekoľko rokov pôsobil vo Viedni ako kňaz. Neskôr sa oženil a od roku 1991 pracuje ako rádiologický laborant na jednej z viedenských kliník. Z pôsobenia v Ríme pochádza jeho prvá publikácia, preklad z taliančiny s názvom „Tam za tými horami“ (Rím, tlačiaren Ugo Detti, 1987, 162 strán). Približuje život blahoslaveného Jeremiáša z Valašska v Rumunsku, ktorý žil ako rehoľný brat kapucín v Neapole. Práca s ťažko chorými ľuďmi priviedla Petra Žaloudka k usporadúvaniu diskusií, výstav a prednášok o tom, čo prežíva ťažko chorý človek. Táto téma bola neskôr spracovaná i knižne pod titulom „Myšlienky počas ožarovacej terapie“ a vydaná v českom, nemeckom a anglickom jazyku. V slovenčine vyšla v roku 2005 (Bratislava, Serafín, 111 strán).obsah:
 • ÚVOD – Malomocenstvo
 • PREČO PRÁVE MOLOKA’I
 • PO STOPÁCH P. DAMIÁNA NA INÝCH OSTROVOCH I
 • PO STOPÁCH P. DAMIÁNA NA INÝCH OSTROVOCH II
 • DETSTVO P. DAMIÁNA
 • ŽIVOT V REHOLI
 • BRAT JOSEPH DUTTON
 • MATKA MARIANNA
 • P. PETER D‘ORGEVAL
 • P. GEORGE COSTA
 • ALFRED HO’OPI’I
 • OLIVIA ROBELLO BREITHA
 • DOKTOR PHILIP JOHNES
 • CLARENCE NAIA
 • LON & ELLEN (Kuulei Bell, Tomio Yonemori)
 • SESTRA DATIVA PADILLA
 • SLÁVNOSŤ P. DAMIÁNA
 • P. HAROLD MEYER
 • „VÝLET“ NA DRUHÚ STRANU
 • MODLITBA RUŽENCA
 • BOOGIE – CLARENCE KAHILIHIWA
 • BARBARA MARKS
 • GLORIA MARKS
 • PAUL & WINNIE HARADA, Rose Marks
 • HENRY NALAIELUA (prevzaté od Valery Monson)
 • MAKIA MALO – E. Camingo, Toyo K., Tony D.
 • SESTRA RYBÁRKA – Richard Marie
 • OSOBNOSTI KALAUPAPY
 • NOVÁ ZDRAVÁ GENERÁCIA
   

Fotografie z prezentácie knihy:
Viedenský kardinál Dr. Christoph Schönborn sa sponzorsky spolupodieľal na vzniku knihy, ktorú preberá z rúk autora (fotka č.10a). Na dvoch fotografiách vidieť posledného potomka P. Damiána, ktorý prišiel na prezentáciu knihy - pána Erika de Backer (fotka č.1a). Na ďaľších dvoch vidieť belgického veľvyslanca pre Slovensko pána Alaina Cools (fotky č.2a a 9a). Na fotke č.8a je riaditeľ KNA pre Slovensko pán Michal Holeček.